Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 14/06 Ob-7203/06 , Stran 2041
Svet Centra za socialno delo Lendava, na podlagi 24. člena Statuta Centra za socialno delo Lendava razpisuje delovno mesto direktorja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo po določilih Statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB) izpolnjevati poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali – ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, – direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve, druge in tretje alinee imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa iz vodenja, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, z oznako: »za razpis«. Pisno obvestilo o izbiri bodo kandidati prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost