Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 301/2006 Ob-6417/06 , Stran 1650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 301/2006 z dne 28. 2. 2006, je bila nepremičnina, poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Ljubljanska c. 80, v poslovno stanovanjskem objektu SPB-1/I, faza Center Domžale, v izmeri 75 m2, ki je v lasti dolžnika Euro Stan nepremičnine d.o.o., Šolska ulica 2, Slovenj Gradec, matična številka 1933906, na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. In 2001/00140 z dne 10. 5. 2005, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 200.000 EUR oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.

AAA Zlata odličnost