Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 276/2006 Ob-6408/06 , Stran 1650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 276/2006 z dne 24. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4 v pritličju v izmeri 66,28 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Goriška 004, na parceli številka 176, pripisani pri vložku številka 1305, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik je zastavitelj Milan Škerjanec, EMŠO 0904954500841, stanujoč Maribor, Streliška cesta 019, do celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 8,500.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost