Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 266/2006 Ob-6407/06 , Stran 1650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. 266/2006 z dne 23. 2. 2006, je bilo stanovanje številka 1 v skupni izmeri 50,26 m2, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Zrkovci 075, Zrkovci, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Zrkovci 075, Zrkovci, ki stoji na parceli številka 913, vložek številka 453, katastrska občina Zrkovci, katerega lastnik je Aleksander Halič, EMŠO 0807971500264, stanujoč Zrkovci, Zrkovci 075, do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost