Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 256/2006 Ob-6106/06 , Stran 1650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-256/2006 z dne 24. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na Kumrovški 21 v Ljubljani, ki meri 66,40 m2, h kateremu spada klet ter skupni prostori, deli, objekti in naprave v solastniškem deležu, ki spadajo k navedenem stanovanju, ki je v lasti zastaviteljev Sarajlija Adnama in Rakočević Nevenke, oba stanujoča Kumrovška ulica 21, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 11. 1994, zastavljena v korist upnika Serini Karla, stanujočega Pot na Ferjanko 12, Log pri Brezovici, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Sarajlija Adnamu, stanujočemu Kumrovška ulica 21, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost