Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 247/2006 Ob-6103/06 , Stran 1649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 247/2006 z dne 21. 2. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 8, s kabinetom v II. nadstropju v skupni izmeri 86,49 m2, ki sestoji iz kuhinje, treh sob, kabineta, kopalnice, WC, predsobe, lože, garaže številka 8 in pomožnih prostorov, kar vse se nahaja v stavbi na naslovu Ulica Vita Kraigherja 024, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka 1764/1, 1765 in 1764/2, katastrska občina Maribor-Grad, ki je last dolžnika in zastavitelja Škof Aleša, rojenega 9. 9. 1977, stanujočega Spodnji Duplek, Zaloke 019, do 3/4 in Tee Žoher, rojene 25. 4. 1979, stanujoče Maribor, Valvasorjeva ulica 014, do 1/4, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 159/06, sklenjene dne 2. 2. 2006, s prodajalko Jožico Živadinović, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost