Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 294/06 Ob-6101/06 , Stran 1649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 294/06 z dne 27. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 16 v mansardi v skupni izmeri 82,30 m2, ki obsega kuhinjo z jedilnico v izmeri 14,70 m2, sobo v izmeri 21,54 m2, sobo v izmeri 17,10 m2, sobo v izmeri 16 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,47 m2, predsobo v izmeri 5,89 m2 in klet v izmeri 2,60 m2, v večstanovanjskem bloku na naslovu Trg Prešernove brigade 2, Kranj, ki stoji na parc. št. 348/4, k.o. Primskovo, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 1. 2006 in aneksa z dne 6. 2. 2006, sklenjene med Nevenko Golmajer (prej Ilić), Hotemaže 95, Preddvor in Borislavom Ilić, Trg Prešernove brigade 2, Kranj, kot prodajalcema in Darjo Ločnikar, Mlaška cesta 95, Kranj in Miranom Ločnikar, Mlaška cesta 95, Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,000.000 SIT, z obrestmi v višini šestmesečni Euribor + 2,65% letno, ter z zapadlostjo zadnje anuitete 29. 2. 2036.

AAA Zlata odličnost