Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 293/06 Ob-6100/06 , Stran 1649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 293/06 z dne 27. 2. 2006, je bilo trisobno stanovanje št. 15, v skupni izmeri 65,10 m2, ki obsega predsobo 7,93 m2, dve sobi v skupni izmeri 36,82 m2, kuhinjo 10,46 m2, kopalnico 3,5 m2, WC 1,22 m2, ložo 3,53 m2 in klet 1,62 m2, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Valjavčeva ul. 4, Kranj – stanovanjski stolpič S 3 tipa G 62 ob Valjavčevi ulici v Kranju, vpisan v vložku št. 1946, k.o. Kranj, ki je zgrajen na parc. št. 926/3 – sst. stavb. v izmeri 311 m2, vl. št. 1945, k.o. Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 2. 2006, sklenjene med Kosovko Brajić, Golniška cesta 11, Kranj, kot prodajalko in Robertom Pokorn, Podreča 85, Mavčiče ter Magdo Zore, Gasilska 15, Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT, z obrestmi v višini šestmesečni Euribor + 1,9% letno, ki tečejo od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo zadnje anuitete 29. 2. 2016.

AAA Zlata odličnost