Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 000257/2006 Ob-5895/06 , Stran 1637
ki bo opravljala dejavnost proizvodnje opreme za protipožarno zaščito v Slovenski vasi 14, 8232 Šentrupert ter zaposlovala tudi obsojene osebe iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. V postopku lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Podjetje z istovrstno dejavnostjo, ki izkaže namero in sposobnost nakupa izdelkov novoustanovljene družbe najmanj v višini 700 mio SIT letno. 2. Podjetje, ki ima letni obseg prodaje najmanj 5.000 mio SIT na domačem in tujih tržiščih. 3. Finančno stabilno podjetje, s pozitivnim poslovnim izidom v revidiranih poslovnih izkazih za zadnja 3 leta. 4. Izkazana investicijska sposobnost za plačilo ustanoviteljskega vložka najmanj v višini 300 mio SIT in sposobnost financiranja razvojnih investicij najmanj v višini 300 mio SIT v nadaljnjih petih letih. Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za pravosodje, finance in gospodarstvo, bo ocenila ponudbe ter predlagala Vladi RS najugodnejšega ponudnika, s katerim bo na osnovi sklepa Vlade RS sklenjeno pismo o nameri ustanovitve družbe. Do ustanovitve družbe bo prišlo, če bosta Vlada RS in izbrani ponudnik dogovorila vse pogoje z družbeno pogodbo ter ostalimi akti, ki bodo podpisani istočasno z družbeno pogodbo. Vlada RS si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS in UL Evropske unije. Ponudbe, v katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz javnega poziva, pošljite na naslov JGZ »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – JGZ Pohorje«. Zainteresirani ponudniki lahko podrobnejše informacije pridobijo pri direktorju JGZ »Pohorje« Mirna, tel.: 00 386/(0)7/304-79-46.

AAA Zlata odličnost