Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-51/2006 Ob-5797/06 , Stran 1626
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec v službi za pravne zadeve m/ž. 1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58, Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec. 3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III. 4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. 5. Delovne naloge: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv, – sodelovanje s sektorji in službami pri pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise, – pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje, – vodenje evidenc z delovnega področja, – samostojna priprava zahtevnejših gradiv, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in drugi postopkov (ZPP, postopki javnih naročil), – sodelovanje z upravnimi organi, drugimi državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in nosilci javnih pooblastil, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. 6. Pogoji za opravljanje dela: – splošni pogoji za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje angleškega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju vodenja upravnih postopkov. 7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja diploma), – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidat mora predložiti tudi: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno). V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja. 8. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati. Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in prednostnih kriterijev. 9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec v Službi za pravne zadeve«. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.: 01/478-90-33.

AAA Zlata odličnost