Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5290/06 , Stran 1625
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 23/05 in 113/05), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi: »Svetovalec – za rabo javnih površin na Komunalni direkciji, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, prometne ali gradbene smeri, – najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima), – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bodo razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo, – potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo se bo opravljalo na Komunalni direkciji, Slovenska ulica 40, Maribor. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti