Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5972/06 , Stran 1623
1. Občina Vipava bo v letu 2006 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti: – program redne dejavnosti izvajalcev, – strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje, – udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, – druge enkratne akcije, – nakup in vzdrževanje opreme in prostorov, – varstvo kulturne in naravne dediščine. 2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2006 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno 11,865.000 SIT. 3. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem na območju Občine Vipava, ki so registrirana za izvajanje kulturnih programov oziroma dejavnosti. 4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, seznam članov društva in poročilo o delu za leto 2005. Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako »Kulturni programi in dejavnosti v letu 2006«, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

AAA Zlata odličnost