Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-310/06 , Stran 467
Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška ulica 317, Ljubljana, imetnike deležev družbe obvešča, da je dne 9. 1. 2006 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložil delitveni načrt za delitev družbe z delitvijo. Direktor družbe opozarja vse imetnike deležev družbe, da je na zasedanju skupščine uprava dolžna predložiti naslednje listine: – delitveni načrt; – letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta; – kadar dan obračuna delitve ni enak bilančnemu presečnemu dnevu zadnjega letnega poročila prenosne družbe: zaključno poročilo prenosne družbe (prvi odstavek 64. člena ZGD), če je bilo do takrat že revidirano; – kadar se zadnje letno poročilo prenosne družbe nanaša na poslovno leto, ki se je končalo več kot šest mesecev pred sestavo delitvenega načrta: vmesno bilanco stanja te družbe, ki mora biti sestavljena po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sestavo delitvenega načrta; – poročilo uprave o delitvi (533.č člen ZGD); – poročilo o reviziji delitve (533.d člen ZGD). Na začetku obravnave na skupščini mora uprava ustno razložiti vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za delitev mora uprava imetnike deležev obvestiti o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih družbah. Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, opozarja vse upnike in svet delavcev, da jim je uprava dolžna na zahtevo vsakega izmed njih najkasneje naslednji delovni dan po zahtevi brezplačno dati prepis delitvenega načrta.

AAA Zlata odličnost