Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 1024-1/2006 Ob-851/06 , Stran 457
Na podlagi 55. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05, župan Občine Hrpelje-Kozina, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi občine Hrpelje-Kozina za uradniško delovno mesto višji referent III na področju računovodstva in knjigovodstva. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/tke izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj višjo strokovno izobrazbo, – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani/ke Republike Slovenije; – poznati morajo uporabo računalnika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/tke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje), – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/tko ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče). Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot pripravnik/ca za določen čas 8 mesecev. Z izbranim kandidatom/tko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev. Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z označbo »Javni natečaj-pripravnik/ca«, in sicer v roku 8 dni od dneva te objave. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva te objave. O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu/ki, ostalim kandidatom/kam pa bo izdan poseben sklep, da niso bili izbrani/e. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom.