Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-720/06 , Stran 453
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja prosto delovno mesto vodja Media Deska v Republiki Sloveniji. Glavne naloge vodje Media Deska v Republiki Sloveniji so: – skrbi za logistično in strokovno pomoč prijaviteljem Republike Slovenije za sredstva programa Media plus in Media Training ter drugih prihodnjih programov Medie, – skrbi za splošno informiranje vseh zainteresiranih prijaviteljev o razpisanih vsebinah, pogojih in rokih, – vzpostavlja in utrjuje stike na domači in regionalni ravni med udeleženci programov Media Plus in Media Training ter drugih prihodnjih programov Medie, – vodi promocijo namenov in ciljev programov Media Plus in Media Training ter drugih prihodnjih programov Medie na področju Republike Slovenije. Pogoji za sklenitev delovnega razmerja vodje Media Deska: – visoka (univerzitetna) izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja avdiovizualne industrije, – aktivno znanje angleškega ali francoskega jezika in pasivno znanje enega tujega jezika Evropske skupnosti, – poznavanje produkcijskih, distribucijskih in promotivnih značilnosti avdiovizualne industrije, – poznavanje evropskih podpornih sistemov na avdiovizualnem področju, – obvladovanje dela z računalnikom in raznih računalniških orodij, – poznavanje predpisov s področja javnih financ in javne uprave, – poznavanje evropskih ustanov in predpisov z avdiovizualnega področja. Obvezne priloge prijavi: – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice, – življenjepis s poudarkom na področju delovanja avdiovizualne industrije, – dokazilo o pridobljenem znanju angleškega jezika. Kandidati oziroma kandidatke ne smejo biti povezani s pravnimi osebami, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev iz programa Media Plus in Media Training. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer od dneva nastopa delovnega razmerja do 31. 12. 2006. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju v objavi zahtevanih pogojev na kandidati pošljejo priporočeno po pošti do 29. 1. 2006 na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za vodjo Media Deska v Republiki Sloveniji«. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije se šteje za uradno objavo delovnega mesta.