Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Su 0106/06 Ob-700/06 , Stran 453
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec/pravosodna sodelavka – eno prosto delovno mesto za nedoločen čas. Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III, II, I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen strokovni izpit (strokovni upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda, – aktivno znanje uradnega jezika, – aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo o zaključenem šolanju, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz Sodnega reda, – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba, – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.