Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Su 010603/2006 Ob-689/06 , Stran 452
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Pogoji: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s štirimesečnim poskusnim delom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi sodišča ali po telefonu 02/23-47-245.