Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 31/06 Ob-652/06 , Stran 450
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58, objavlja prosto delovno mesto: 1. višji svetovalec (Sektor za ekonomiko javnega zdravstva): – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj. Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti: – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba. Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim delovnim časom, in sicer za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke, ki ji mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Delo bo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel. 01/478-60-56.