Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 4/2006 Ob-465/06 , Stran 447
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo 62/05 – odločba US, 75/05 – odločba US in 113/05) načelnica Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec na Oddelku za okolje in prostor. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za zasedbo uradniškega delovnega mesta: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. fotokopijo diplome, 2. fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje, 3. dokazilo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost, 4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 6. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, 7. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je: – pomoč pri pripravi internih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave. Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič. Z izbranim kandidatom/ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.