Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 4 Ob-301/06 , Stran 446
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je na svoji tretji seji dne 5. 1. 2006 sprejel sklep o pričetku postopka in objavi razpisa za imenovanje direktorja zavoda, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 121/91...36/00), 7. in 11. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (Ur. l. RS, št. 125/04) ter 23. in 28. do 31. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Cerknica-Loška dolina z dne 18. 12. 1997 (Bilten št. 37/98). Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri, – opravljen specialistični izpit, – najmanj 5 let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda, – državljanstvo Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa v ovojnici z oznako »Za razpis« na naslov: Svet zavoda, ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica. O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.