Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-299/06 , Stran 446
Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto direktorja. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj višješolska izobrazba, – vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, – vodstvene in organizacijske sposobnosti, – znanje hrvaškega in vsaj še enega tujega jezika (angleški, nemški, italijanski), – poznavanje problematike dejavnosti Zavoda. Kandidati morajo prijavi predložiti: – kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej opravljali, – program oziroma vizijo delovanja in razvoja Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok. Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis«. O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 30. dneh od dneva objave razpisa.