Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 1/06 Ob-235/06 , Stran 444
Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana objavlja razpis za delovno mesto pomočnik oziroma pomočnica direktorja za vodenje strokovno-tehničnih del. Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri, – aktivno znanje slovenskega jezika, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih, – aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika (angleščine, nemščine, francoščine ali italijanščine), – poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma, – organizacijske sposobnosti. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas in traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.