Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-719/06 , Stran 435
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana in DEOS d.d., Dunajska 58, Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana. I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne informacije: ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Prešeren, tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: tajništvo@zilinzeniring.si. I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti natečajno gradivo: isti kot v I.2. I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati natečajne elaborate: isti kot v I.2. II.1) Natečaj je javni, projektni, odprti, enostopenjski in anonimni. II.2) Naslov natečaja, ki ga je določil naročnik: Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Center starejših Trnovo v Ljubljani. II.3) Opis: namen natečaja je pridobitev najprimernejše rešitve za Center starejših Trnovo in izvajalca projektne dokumentacije za gradnjo le-tega. II.4) Lokacija: Ljubljana, območje urejanja VS 2/3 Kolezija, m.e. 5C/2. III.1) Merila, ki se bodo upoštevala pri vrednotenju natečajnih elaboratov: merila so navedena v natečajnem gradivu. III.2) Pogoji za pridobitev natečajnega gradiva: natečajno gradivo je mogoče dobiti do 21. 3. 2006 na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, v vložišču vsak delovnik med 8. in 15. uro. Natečajno gradivo se lahko prejme tudi po pošti, in sicer na zahtevo po tel. 01/433-50-40 ali na elektronskem naslovu: tajništvo@zilinzeniring.si, proti vnaprej plačani odškodnini. Zainteresirani mora v skladu z natečajnimi pogoji posredovati potrdilo o plačani pristojbini. Na podlagi posredovanega potrdila bo mogoče posredovati natečajno gradivo po pošti. Cena natečajnega gradiva: 10.000 SIT. Pogoji in način plačila: plačilo natečajnega gradiva se nakaže na TRR ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, št. 05100-80010026397, odprt pri Abanka Vipa d.d. z obveznim pripisom: za natečajno gradivo Natečaj – Center starejših Trnovo. Pri dvigu natečajnega gradiva mora prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da je bilo plačilo izvedeno. III.3) Rok za oddajo natečajnih elaboratov je 21. 3. 2006 v prostorih ZIL Inžiniringa d.d. do 12. ure ter po pošti istega dne do polnoči. III.4) Jezik, v katerem morajo biti izdelani natečajni elaborati, je slovenski. III.5.1) Število in vrednost nagrad, ki bodo podeljene v bruto bruto vrednostih: 1. nagrada: 3,800.000 SIT, 2. nagrada: 2,500.000 SIT, 3. nagrada: 1,500.000 SIT in tri priznanja po 680.000 SIT. III.5.2) Natečajniki, ki ne bodo prejeli nagrad ali priznanj in bodo po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, bodo prejeli odškodnino v višini 400.000 SIT. Predvideni sklad za odškodnine je 5,600.000 SIT. III.6) Imena izbranih članov žirije: – Boštjan Kolenc, univ. dipl. inž. arh., predsednik, za ZAPS, – Jožka Hegler, univ. dipl. inž. arh., podpredsednica, JSS MOL, za naročnika, – Bojan Kranjc, univ. dipl. inž. arh., član, DEOS, za naročnika, – Višnja Delak, univ. dipl. inž. arh. članica, MDDSZ, za naročnika, – Tomaž Maechtig, univ. dipl. inž. arh., član, za ZAPS. Nadomestna člana sta: – Mateja Duhovnik, univ. dipl. inž. arh., JSS MOL, za naročnika, – Dušan Kajzer, univ. dipl. inž. arh., za ZAPS. Poročevalka: – Irena Pungartnik, univ. dipl. inž. arh. Skrbnik: – Damijan Gašparič, univ. dipl. inž. arh. Izvedenci: Za ekonomiko gradnje: Barbara Plahutnik, univ. dipl. inž. gr., ZIL Inženiring d.d. Za tehnično izvedbo in tehnologijo gradnje: Vojko Derkovič, univ. dipl. inž. arh., ZIL Inženiring d.d. IV.1) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.