Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2490. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2), stran 6405.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil na seji dne 10. februarja 2006 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/06 z dne 27. februarja 2006, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 31. maja 2006 potrdil naslednji
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2)
I. V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2) se drugi odstavek 6. člena pravilno glasi:
"(2) Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače."
II. Drugi odstavek 7. člena se pravilno glasi:
"(2) Predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini."
Št. 432-01/94-8/47
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 852-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost