Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6127. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 16339.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 19/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06 in 129/06), 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
+-------------------------+---------------------+
|I. starostno obdobje   | 105.270 SIT (439,28|
|             |         EUR)|
+-------------------------+---------------------+
|II. starostno obdobje  |  74.223 SIT (309,73|
|             |         EUR)|
+-------------------------+---------------------+
|Kombinirani oddelek   |  81.313 SIT (339,31|
|             |         EUR)|
+-------------------------+---------------------+
2.
Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje (4–6 ur dnevno) znaša 67.550 SIT (281,89 EUR) mesečno.
3.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
4.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 6.100 SIT (25,45 EUR). Cena ene malice znaša 130 SIT (0,54 EUR), enega kosila pa 175 SIT (0,73 EUR).
5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
6.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med ceno programa in rezervacijo.
7.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca se cena programa zniža:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok odsoten od 21 do 30 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 delovnih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 1.000 SIT (4,18 EUR) za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno šolo, v času od julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 16/01 in 115/05).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 602-55/2006
Mežica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti