Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6115. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina, stran 16324.

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena in v zvezi z drugim odstavkom 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), v zvezi s 14. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) ter na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06), se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kadar se na območju poslovno-obrtnih con komunalna infrastruktura izboljša, razširi ali na novo uredi, so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka tudi vsi lastniki obstoječih objektov, ki za namen izgradnje takšne komunalne infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.«.
2. člen
V 8. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Zaradi upoštevanja olajšave iz naslova minulih vlaganj se pri obračunu najprej ugotovi sedanjo vrednost minulih vlaganj. Sedanjo vrednost se ugotovi tako, da se vrednost minulih vlaganj preračuna v ustrezno valuto. Če ustrezna valuta ni euro, se preračun v euro opravi z menjalnim razmerjem za ustrezno valuto. Do 31. 12. 2006 se za preračun v tolarje uporabi srednji tečaj Banke Slovenije.
Minula vlaganja na posamezni vrsti komunalne infrastrukture se kot olajšavo upošteva samo v primeru, če je bil komunalni prispevek za isto vrsto komunalne infrastrukture tudi dejansko obračunan.
Preplačila iz naslova minulih vlaganj v posamezno vrsto komunalne infrastrukture se ne vrača, niti se ga ne poračuna z obračunanim komunalnim prispevkom za drugo vrsto komunalne infrastrukture.«.
3. člen
Prvi odstavek 12.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2007 se majhne in srednje družbe, ki bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine, oprosti plačila komunalnega prispevka, ob upoštevanju in pod pogoji iz 12.c. člena tega odloka. Oprostitev velja za celotno komunalno infrastrukturo, razen za javno cesto, pri kateri se oprostitev upošteva le za makadamsko izvedbo.«.
4. člen
Na začetku prvega odstavka 12.b člena se letnica »2007« zamenja z letnico »2008«.
V prvi alineji prvega odstavka se beseda »in» nadomesti z vejico, na koncu se doda naslednje besedilo: »Pod železnico, Pod obvoznico II,«.
V četrti alineji prvega odstavka se na koncu doda naslednje besedilo: »Mlake,«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Pod letališčem,« doda besedilo: »Pod železnico, Pod obvoznico II,«, za besedilom »Pod Batujami« pa se doda besedilo: »in obrtne cone Mlake«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti