Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

6019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken, stran 16133.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00 – ZKme in 37/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
1. člen
V Odredbi o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00 in 42/04) se v naslovu in v 1., 3., 4. ter 5. členu besede »odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (UL L št. 32 z dne 3. 2. 1997, str. 1) kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/2/ES z dne 6. januarja 2006 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2006, str. 10).
3. člen
V Prilogi II se tabela »Posebne metode – zbirna tabela« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
+-------+----------------------------------------------+---------------------+
|»Metode|Področje uporabe               |Reagent       |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 1 |Acetat         |Druga vlakna     |Aceton        |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 2 |Določena proteinska   |Druga vlakna     |Hipoklorit      |
|    |vlakna         |           |           |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 3 |Viskoza, bakro ali   |Bombaž        |Mravljična kislina  |
|    |določena modalna vlakna |           |in cinkov klorid   |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 4 |Poliamid ali najlon   |Določena druga vlakna|Mravljična      |
|    |            |           |kislina,80% (m/m)  |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 5 |Acetat         |Triacetat      |Benzil alkohol    |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 6 |Triacetat ali poliaktid |Druga vlakna     |Diklorometan     |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 7 |Določena celulozna   |Poliester ali    |Žveplova kislina75% |
|    |vlakna         |elastomultiester   |(m/m)        |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 8 |Akril, določena     |Druga vlakna     |Dimetilformamid   |
|    |modakrilna ali     |           |           |
|    |klorovlakna       |           |           |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 9 |Določena klorovlakna  |Druga vlakna     |Ogljikov       |
|    |            |           |disulfid/aceton,   |
|    |            |           |55,5/44,5 v/v    |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 10 |Acetat         |Določena klorovlakna |Ledocetna kislina  |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 11 |Svila          |Volna ali dlake   |Žveplova kislina 75% |
|    |            |           |(m/m)        |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 12 |Juta          |Vlakna živalskega  |Metoda vsebnosti   |
|    |            |izvora        |dušika        |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 13 |Polipropilen      |Določena druga vlakna|Ksilen        |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 14 |Druga vlakna      |Klorovlakna     |Metoda s       |
|    |            |(homopolimeri iz   |koncetrirano     |
|    |            |viniklorida)     |žveplovo kislino   |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
|Št. 15 |Klorovlakna, določena  |Druga vlakna     |Cikloheksanon«    |
|    |modakrilna ali     |           |           |
|    |elastranska vlakna,   |           |           |
|    |acetat, triacetat    |           |           |
+-------+------------------------+---------------------+---------------------+
V 1. točki Metode št. 1 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), lan (7), konoplja (8), juta (9), abaka (10) alfa (11), kokos (12), žuka (13), ramija (14), sisal (15), bakro (21), modal (22), proteinska vlakna (23), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 2 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliamid ali najlon (30), poliester (34), polipropilen (36), elastan (42), steklena vlakna (43) in elstomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 4 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliester (34), polipropilen (36), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).«
1. in 2. točka Metode št. 6 se spremenita tako, da se glasita:
»1. PODROČJE UPORABE
Ta metoda je po odstranitvi nevlakenskih snovi uporabna za dvokomponentne mešanice, sestavljene iz:
– triacetat (24)(*1) ali polilaktid (33a)
in
– volna (1), živalska dlaka (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).
2. PRINCIP
Triacetatna ali polilaktidna vlakna se odtopi iz mešanice znane suhe mase z diklorometanom. Preostanek se zbere, izpere, osuši in stehta; iz mase preostanka, po potrebi korigirane, se izrazi kot delež suhe mase mešanice. Delež suhih tricetatnih ali polilaktidnih vlaken se izračuna iz razlike.«
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
Rezultate se izračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost 'd' znaša 1,00, razen za poliester in elastomultiester, kjer znaša 1,01.«
V 1. točki Metode 7 se v drugi alinei za besedo »poliester (34)« doda besedilo »in elastomultiester (45)«.
V 1. točki Metode 8 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).«
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
Rezultate se preračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost 'd' znaša 1,00, razen v naslednjih primerih:
volna                1,01
bombaž                1,01
bakro                1,01
modal                1,01
poliester              1,01
elastomultiester          1,01.«
V 1. točki Metode št. 9 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).«
Prva točka Metode št. 13 se spremeni, tako da se glasi:
»1. PODROČJE UPORABE
Kvantitativna analiza dvokomponentne mešanice, sestavljene iz:
– polipropilen (36)
in
– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 14 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), modakril (29), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45).«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002-31
Ljubljana, dne 11. decembra 2006
EVA 2006-2111-0090
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
(*1) Triacetatna vlakna, ki so bila delno hidrolizirana s posebno obdelavo, niso več popolno topliva v reagentu. V tem primeru ta metoda ni uporabna.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti