Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

6015. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014), stran 16132.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014), št. 07-08/05 z dne 30. 6. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Krka, ki meri 9.032,74 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Ivančna Gorica, oziroma v katastrskih občinah Podboršt, Dob, Valična vas, Zagradec, Sušica, Krka, Podbukovje, Veliko Globoko, Ambrus in Višnje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Krka je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 97,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 1,4% državnih gozdov, 0,6% občinskih gozdov in 0,1% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.865,72 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 222,8 m3/ha, od tega 69,9 m3/ha iglavcev in 152,9 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,80 m3/ha, od tega 2,03 m3/ha iglavcev in 3,77 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Krka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 5.801,79 ha ter
– ekološke funkcije na površini 43,4 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Krka za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 235.082 m3, od tega 69.925 m3 iglavcev in 165.157 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.205,47 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 350,17 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik rastlin s 14.000 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 800 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč, travišč in kaluž v obsegu 225 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Krka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-9/2002/9
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2005-2311-0142
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti