Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5982. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba, stran 15994.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem in desnem bregu potoka Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba zaradi varstva voda, vodnih in obvodnih sistemov ter urejanja voda.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 322/2, 323/2, 463/2, 467, 472, 474/1, 476/4, 477/1, 488/5, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 860/1, 861/1, 861/2, 862, 863/2, 865/1, 865/3, 2654/1, 2654/2, 2655/2, 2656, 2657, 2658, 2756/1, 2765/2, 2776/1, 2777/1, 2778, 2783/7, 2783/8, 2783/10, 2783/11, 2805/1, 2805/2, 2807, 2809, 2810, 2825/1, 2825/2, 2826/1, 2826/2, 2856, 2880, 2883/2, 2883/3, 2883/4, 2883/5, 3325, 3326, 3328/2, 3330, 3333/2, 3334/2, 3339, 3341, 3342, 3344, 3389/3, 3390/2, 3421/1, 3423/2, 3425, 3427/2, 3442/1, 3389/2, 3390/1 in 3406, vse k.o. Šempeter, in sega pet metrov od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 2387/1, 2387/6, 2387/7, 2387/15, 2387/17, 2387/19, 2387/20, 2390/5, 2390/7, 2390/11, 2390/12, 2391/1, 2391/6, 2391/11, 2392/9, 2392/10, 2424/19, 2441/8, 2443/1, 2444, 2447/2, 2447/3, 2447/5, 2593, 2595, 2598, 2599/2, 2600, 2603, 2607/2, 2645, 2646, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652, 2654, 2655, 2657/1, 2657/2, 2659, 2660, 2661, 2662/2, 2662/3, 2795/1, 2801, 2802, 2860/1, 2860/3, 2895/2, 2928/1, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2938, 2939, 2954/1, 2962/1, 2963, 2972/1, 3198, 3199, 3200, 3204, 3216/1, 3220, 3330/1, 3337/1, 3339, 3420/1, 3420/9, 3420/12, 3448/2, 3448/3, 3448/4, 3448/5, 3448/13, 3448/16, 3449, 3450/1, 3450/2, 3450/4, 3451, 3453/1, 3480/1, 3484/1, 3485/1, 3485/2, 3491, 3492, 3546, 3553, 3566/4, 3566/7, 3566/10, 3566/16, 3566/20, 3566/30, 3566/31, 3566/37, 3566/39, 3566/51, 3566/52, 3566/53, 3566/56, 3566/58, 3566/61, 3566/66, 3566/76, 3566/78, 3597, 3601 in 3566/1, vse k.o. Vrtojba, in sega pet metrov od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 312, 318/2, 319, 320/1, 322/1, 323/1, 323/5, 448, 450/1, 451/2, 453/3, 455/7, 457/3, 459/1, 459/3, 459/4, 462, 463/1, 466, 470, 471/1, 2659/1, 2659/2, 2659/5, 2660/4, 2660/9, 2660/18, 2660/19, 2660/20, 2662/5, 2663/4, 2665/4, 2666/24, 2667, 2760/2, 2772/5, 2772/7, 2775/2, 2782, 2783/6, 2784, 2804, 2806/1, 2882, 2883/1, 3090/7, 3091/1, 3305, 3307, 3308, 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3310, 3311, 3315/1, 3315/2, 3321/1, 3321/2, 3389/1, 3423/3, 3426/1, 3427/1, 3439, 3389/2, 3390/1 in 3406, vse k.o. Šempeter, in sega pet metrov od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 1587, 2446, 2588/1, 2590, 2592/1, 2663, 2664, 2665, 2670/7, 2940, 2941, 2943, 2945, 3168, 3193, 3195, 3196, 3222, 3223, 3224, 3229, 3230, 3231, 3235, 3236, 3238, 3247, 3249, 3259, 3260, 3261/1, 3334, 3335, 3590/3, 3603, 3606 in 3566/1, vse k.o. Vrtojba, in sega pet metrov od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
4. člen
Vodno zemljišče potoka Vrtojbica v občini Šempeter – Vrtojba obsega celotno ureditev struge in brežin potoka Vrtojbica, s katero se ureja poplavna varnost območja in ekološko stanje voda.
5. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 36/06).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-104/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0206
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti