Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5963. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2007, stran 15941.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 – ZDT-B), 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska Bistrica 11. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2007
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 11. 12. 2006 (odlok o spremembi odloka o proračunu).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, in sicer v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev na območju Občine Slovenska Bistrica (79,02%).
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine Slovenska Bistrica povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o spremembi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 610-2/2006-100-0207
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti