Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 15932.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 18. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03) se v 3. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Odbor za šport,«.
Dosedanje četrta do enajsta alineja postanejo peta do dvanajsta alineja.
Dosedanja dvanajsta alineja se črta.
2. člen
V 7. členu se v tretji alineji za besedo »prejemkih« doda besedi »ter dopustih«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »Odbor za lokalno samoupravo,« doda besedilo »Odbor za šport,« in za besedilom »Odbor za varstvo okolja« črta vejico in besedilo »Odbor za splošnopravne zadeve«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Odbor za zdravstvo in socialno varstvo imata poleg predsednika še deset članov.«.
4. člen
V 15. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– obravnava akte, ki zadevajo statusne ali organizacijske ter simbolne spremembe v MOL in njenih organih,«.
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo četrta do šesta alineja.
5. člen
Naslov in besedilo 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje)
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje:
– spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva v MOL ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju mladinske problematike v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(Odbor za šport)
Odbor za šport:
– spremlja stanje na področju športa in rekreacije v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«
7. člen
25. člen se črta.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2/2002-9
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti