Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5947. Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki, stran 15925.

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) in Sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2002 izdaja župan Občine Divača naslednji
S K L E P
1. člen
Cena storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za gospodinjstva:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov    17,40 SIT/kg
– odlaganje                   4,92 SIT/kg
– obdelava                   3,20 SIT/kg.
2. člen
Obračun storitve po novih cenah se izvede postopno, in sicer v štirih obračunskih obdobjih:
a) od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov    13,40 SIT/kg
– odlaganje                   3,60 SIT/kg
– obdelava                   1,00 SIT/kg
b) od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov    15,50 SIT/kg
– odlaganje                   4,10 SIT/kg
– obdelava                   1,50 SIT/kg
c) od 1. 7. 2007 do 31. 10. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov    17,00 SIT/kg
– odlaganje                   4,60 SIT/kg
– obdelava                   2,80 SIT/kg
d) od 1. 11. 2007 dalje
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov    17,40 SIT/kg
– odlaganje                   4,92 SIT/kg
– obdelava                   3,20 SIT/kg.
3. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa ne vsebuje davka na dodano vrednost in obveznih dajatev.
4. člen
Župan daje soglasje k ceni storitev ravnanja z odpadki za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte po ceniku Komunalno stanovanjskega podjetje d.d. Sežana z dne 18. 2. 2005, ki je priloga tega sklepa in se objavi na oglasni deski Občine Divača.
5. člen
Cena velja za vse uporabnike, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/05 in 118/2005 – spremembe.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dne 1. 1. 2007.
Št. Ž04/2006
Divača, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti