Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5945. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem, stran 15924.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05), 16. in 20. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: pomoč) za novorojence in posvojence v Občini Črna na Koroškem, določa višino pomoči, upravičence, pogoje za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje pomoči.
2. člen
Pomoč je socialna kategorija in je namenjena družinam za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša v letu 2007 209 EUROV neto oziroma 50.000,00 SIT. Višina se vsako leto valorizira z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod naslednjimi pogoji:
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan RS
– in ima stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo na oddelku za družbene dejavnosti in socialne zadeve Občine Črna na Koroškem.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči,
– pisni sporazum staršev,
– številko računa, naziv banke in davčno številko upravičenca ali novorojenca.
5. člen
Pomoč se nakaže na račun novorojenca v 30 dneh po prejetju popolne vloge.
6. člen
Za zagotovitev enotne evidence o dodeljenih socialnih pomočeh občinska uprava o dodeljeni pomoči obvesti Center za socialno delo Ravne na Koroškem.
7. člen
Na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo se pomoč lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 122-0041/2006
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti