Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5933. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 15906.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in 118/06), v zvezi s tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-32/2006-3/ZP-13, z dne 8. 12. 2006, družba Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovna cena za distribucijo; omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemne skupine in cene za izvajanje meritev; cene za izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju znaša: 0,1422 €/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)) znaša 1,3771 €/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi')) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Št. 1/12-273/06
Vrhnika, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-2111-0139
Komunalno podjetje
Vrhnika, d.d.
Direktor
Stojan Jakin, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti