Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5926. Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo, stran 15857.

Na podlagi osmega odstavka 58. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), izdaja direktor Agencije pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa način izračuna ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Poleg izrazov, določenih z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06) ter Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), imajo v tem aktu uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. Pokritost prebivalstva je število prebivalcev Republike Slovenije, ki lahko sprejemajo radiodifuzni radijski ali televizijski program na območju pokrivanja.
2. Območje pokrivanja je območje pokrivanja radiodifuzne postaje, v katerem Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ščiti sprejem signala imetnika odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Območje pokrivanja je določeno z izrekom odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzne postaje.
3. Raster prebivalstva je zemljevid Slovenije, razdeljen na kvadrate s stranico 25 m, kjer je vsakemu kvadratu pripisano število prebivalcev, ki imajo prijavljeno stalno bivališče na tem območju.
4. Oddajnik ali pretvornik je radiodifuzna radijska ali televizijska naprava za razširjanje radijskih valov, ki deluje na lokaciji in pod pogoji, določenimi z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
3. člen
(izračun pokritosti prebivalstva posameznega radijskega ali televizijskega oddajnika ali pretvornika)
Pokritost prebivalstva posameznega radijskega ali televizijskega oddajnika ali pretvornika se določi tako, da se območje pokrivanja tega oddajnika ali pretvornika preslika na raster prebivalstva ter predstavlja vsoto prebivalcev tistih kvadratov, ki jih območje pokrivanja pokrije v celoti.
4. člen
(izračun pokritosti prebivalstva s posameznim radijskim ali televizijskim programom)
(1) Pokritost prebivalstva s posameznim radijskim ali televizijskim programom predstavlja vsoto pokritosti prebivalstva posameznih radijskih ali televizijskih oddajnikov ali pretvornikov, ki oddajajo ta program.
(2) Pri območjih, ki jih prekriva več radijskih ali televizijskih oddajnikov ali pretvornikov, ki oddajajo isti program, se število prebivalcev na tem, večkrat prekritem območju, upošteva le enkrat.
5. člen
(delež pokritost prebivalstva s posameznim radijskim ali televizijskim programom)
Delež pokritosti prebivalstva s posameznim radijskim ali televizijskim programom se izračuna tako, da se pokritost prebivalstva posameznega radijskega ali televizijskega programa deli z vsoto pokritosti prebivalstva vseh radijskih ali televizijskih programov, ki imajo veljavne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
6. člen
(začetek veljavnosti akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 3816-31/2006
Ljubljana, dne 26. november 2006
EVA 2006-2111-0119
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
K temu splošnemu aktu je dalo soglasje Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pod št. 006-179/2005-144 z dne 7. 12. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti