Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5915. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, stran 15834.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), tretjega odstavka 80.a člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 225. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/06), tretjega odstavka 61. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03), tretjega odstavka 22.a člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 45.a člena Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
1. člen
V Pravilniku o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 126/04) se v 1. členu za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– inšpektorja za eksplozive;«.
2. člen
V 2. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo »orožje« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »strelivo« pa se pred vejico dodata besedi »in eksplozive«.
V drugem odstavku se število »3« nadomesti s številom »4«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »3« nadomesti s številom »4«.
4. člen
Za prilogo št. 3 se doda nova priloga št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-325/2006
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1711-0040
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
   PRILOGA ŠT. 4
 
  PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA ZA EKSPLOZIVE
 
  Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za eksplozive
obsega poznavanje določb veljavne zakonodaje na področju eksplozivov:
  – Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo);
  – Pravilnik o tehničnih zahtevah za eksplozive (Uradni list RS, št.
82/03);
  – Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list
RS, št. 82/03 in 95/04);
  – Pravilnik o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi
(Uradni list RS, št. 82/03);
  – Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in
podjetniki (Uradni list RS, št. 82/03);
  – Pravilnik o izvajanju ognjemetov (Uradni list RS, št. 103/05);
in se nanašajo na vsebine:
  – varnostni in drugi ukrepi pri opravljanju dejavnosti proizvodnje,
prometa, uporabe, skladiščenja in uničevanja eksplozivov ter izvajanja
ognjemetov s pirotehničnimi izdelki in pogoji za opravljanje teh dejavnosti;
  – označevanje eksplozivov, tehnične zahteve za eksplozive in listine, ki
si jih morajo pridobiti pravne osebe in podjetniki posamezniki za promet z
eksplozivi;
  – dokumentacijo, ki jo mora imeti za eksploziva proizvajalec;
  – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodni in skladiščni prostori za
eksploziva;
  – prenos eksplozivov in omejitve pri prenosu;
  – uporabo in uničevanje eksplozivov;
  – strokovna usposobljenost za dela z eksplozivi;
  – evidence, ki jih morajo voditi trgovci z eksplozivi in proizvajalci
eksplozivov;
  – pooblastila inšpektorja v zvezi z eksplozivi po Zakonu o eksplozivih,
pooblastila drugih organov za nadzor in razmejitev pristojnosti med temi
organi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti