Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev, stran 15785.

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZDS-1B in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev
1. člen
V Pravilniku o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 54/99) se prva in druga alinea 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»– domača gotovina in tuja konvertibilna gotovina v naslednjih valutah: ameriški dolar, švicarski frank, angleški funt se nakaže na poseben podračun Ministrstva za finance za zasežena sredstva po ZDP pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP),
– tuja konvertibilna gotovina v ostalih tujih valutah razen v valutah iz prejšnje alinee tega člena se nakaže na poseben namenski transakcijski račun (v nadaljnjem besedilu: PNTR) Ministrstva za finance za zasežena sredstva po ZDP pri Banki Slovenije,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tujo konvertibilno gotovino, ki se vodi v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena, prevzame Banka Slovenije po pošti ter na svojem sedežu.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(1) Banka Slovenije dne 29. decembra 2006 najkasneje do 15.00 ure izvrši prenos vseh sredstev v valuti: euro, ameriški dolar, švicarski frank, angleški funt s PNTR iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na poseben podračun pri UJP iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Banka Slovenije po izvršitvi prenosa sredstev iz prejšnjega odstavka na PNTR za zasežena sredstva po ZDP zapre naslednje valute: euro, ameriški dolar, švicarski frank in angleški funt, če je stanje sredstev na teh valutah enako nič.
(3) Morebitne prilive v dobro PNTR za zasežena sredstva po ZDP v valutah iz prejšnjega odstavka po izvršitvi prenosa iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije prenese na poseben podračun pri UJP iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika prvi delovni dan v letu 2007.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4044-74/2006/15
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0192
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti