Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5890. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica, stran 15638.

Na podlagi 8. točke 109. člena, 177. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZZavar-UPB2) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev
in najmanjšem obsegu likvidnosti,
ki ga mora zagotavljati zavarovalnica
1. člen
(1) V Prilogi 2 Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti sredstev, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica (Uradni list RS, št. 118/00) se obrazec »Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti« nadomesti z novim obrazcem »Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti«, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) V obrazec iz prvega odstavka tega člena, se vpisujejo denarni zneski, ki so zaokroženi na en euro.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za izračun količnika likvidnosti prevega delovnega dne v letu 2007.
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EVA 2006-1611-0217
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.