Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, stran 15625.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
1. člen
V Pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 85/06) se v 1. členu besedilo »Odločbe Komisije z dne 21. aprila 2006 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 115 z dne 28. 4. 2006, str. 38)« nadomesti z besedilom »Odločbe Komisije z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi šestvalentnega kroma zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne 14. 10. 2006, str. 50)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2006-UK
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0199
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje