Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5879. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe, stran 15608.

Na podlagi 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
1. člen
V Pravilniku o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03 in 88/05), se v prvem odstavku 5. člena znesek ''30,000.000 SIT'' nadomesti z zneskom ''100.000 eurov''.
2. člen
Obrazec za napoved vloge, ki je kot Priloga Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03), njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-74/2006/8
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0055
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance