Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5868. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče, stran 15555.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 49/06 – Odl. US), 5. člena Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99 in 123/00) in drugega odstavka 10. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
I.
Imenuje se Občinska volilna Komisija Občine Zreče v sestavi:
1. Zdenka KOŠIR, Cesta talcev 4, Zreče – predsednica,
2. Marjeta HEDL-ŠKRINJAR, Ob gozdu 3, Zreče – namestnica predsednice,
3. Vera ŽUPANC-BEŠKOVNIK, Ulica 12. oktobra 15, Zreče – članica,
4. Marija JEVŠENAK, Cesta na Roglo 27, Zreče – namestnica članice,
5. Tatjana ORLAČNIK, Skomarje 22, Zreče – članica,
6. Jožef KOŽELNIK, Cesta na Roglo 11/e, Zreče – namestnik članice,
7. Majda OPLOTNIK, Ulica Jurija Vodovnika 27, Zreče – članica,
8. Sergeja REPIČ, Vodnikova ulica 18, Zreče – namestnica članice.
II.
Naloge komisije so določene v Zakonu o lokalnih volitvah.
III.
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.
Št. 01100-0007/2006 7
Zreče, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.