Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5867. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče, stran 15555.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 К UPB1) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče
I.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Zreče, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Zreče sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
II.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
III.
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerim lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
IV.
Višina sredstev znaša 50 SIT oziroma 0,209 eurov mesečno za dobljen glas na volitvah za člana Občinskega sveta Občine Zreče.
O spremembi višine sredstev odloča občinski svet s sklepom.
V.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno v dvanajstinah na njihove transakcijske račune.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 41001-0001/2006
Zreče, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.