Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5848. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 15533.

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na svoji 2. redni seji z dne 13. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta
in župana ter članov nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 17/03) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinskega sveta so upravičeni do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Za udeležbo na redni seji je član občinskega sveta upravičen do sejnine v višini 10% plače župana.V primeru, da ima seja dve zasedanji, pripada svetniku za prvo zasedanje sejnina v višini 7% plače župana, za drugo zasedanje (nadaljevanje) pa 3% plače župana.
Za udeležbo na izredni seji ima član občinskega sveta pravico do sejnine v višini 7% plače župana.
Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinskega sveta pravico do sejnine v višini 2,5% plače župana.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 143-4/2002
Šmartno pri Litiji, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.