Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5841. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica, stran 15526.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Sodražica, določa upravičence, višino prispevka, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju prispevek) je knjižno darilo in/ali denarni znesek, namenjen v pomoč staršem in v spodbudo starševstvu.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Sodražica od dneva rojstva otroka dalje, oziroma starši najmanj od dneva rojstva otroka dalje.
4. člen
Pravica do knjižnega darila in denarnega prispevka v višini 150 EUR pripada prvemu novorojencu v družini.
Pravica do denarnega prispevka pripada vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.
Višina prispevka znaša 210 EUR za drugorojenega otroka v družini ter dodatnih 45 EUR za vsakega naslednjega novorojenca v družini, kar pomeni 255 EUR za tretjega, 300 EUR za četrtega novorojenca in tako naprej.
5. člen
Upravičenec pridobi pravico do enkratnega prispevka ob rojstvu novorojenca, potem ko je na Občini Sodražica vložil popolno vlogo za uveljavljanje enkratnega prispevka. Upravičenec dobi obrazec za vlogo za uveljavljanje enkratnega prispevka na sedežu Občine Sodražica ali na spletni strani Občine Sodražica.
Za uveljavljanje prispevka za prvorojenega je vlogi potrebno priložiti fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca, za uveljavljanje prispevka za naslednje novorojene otroke pa je vlogi potrebno priložiti še fotokopije izpiskov iz rojstne matične knjige za starejše otroke iz iste družine, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno skupaj z vlagateljem. Potrdila o stalnem prebivališču upravičencev pridobi zaposleni v občinski upravi po uradni dolžnosti.
Vlogo lahko upravičenec vloži v roku 6 mesecev od otrokovega rojstva.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 20/02).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vse novorojence rojene vključno od 1. januarja 2007.
Št. 121-18/06
Sodražica, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.