Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro, stran 15524.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 808/5, pot, v izmeri 379 m2 k.o. Zgornja Ložnica.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-31/2006-2/13c
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.