Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5836. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro, stran 15524.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi – javno dobro za nepremičnine:
– parc. št. 522/4, neplodno, v izmeri 127 m2 k.o. Sp. Ložnica,
– parc. št. 522/5, neplodno, v izmeri 80 m2 k.o. Sp. Ložnica,
– parc. št. 522/6, neplodno, v izmeri 321 m2 k.o. Sp. Ložnica,
– parc. št. 522/9, neplodno, v izmeri 176 m2 k.o. Sp. Ložnica,
– parc. št. 522/10, neplodno, v izmeri 314 m2 k.o. Sp. Ložnica,
– parc. št. 522/13, neplodno, v izmeri 39 m2 k.o. Sp. Ložnica.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-31/2006-2/13b
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.