Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5832. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata člena Občinskega sveta Občine Sežana na naslednjega kandidata z liste, stran 15522.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-8/2006-6 z dne 30. novembra 2006, da je članu občinskega sveta Občine Sežana Davorinu Terčonu prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in odločba Ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 21/06), je Občinska volilna komisija na seji dne 18. decembra 2006 na podlagi tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in Odločba Ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 21/06) ter prvega odstavka 30. člena in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06)
u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 7) z liste LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, v Občini Sežana za volitve članov občinskega sveta Občine Sežana.
Ta kandidat je DUŠAN BAN, roj. 8. 2. 1951, iz Lokve št. 160, Lokev.
Kandidat je dne 15. decembra 2006 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 032-13/2006-6
Sežana, dne 18. decembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Sežana
Vesna Zobec l.r.