Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5830. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2007, stran 15520.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je župan Občine Rogašovci dne 18. 12. 2006 sprejel
S K LE P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci
v obdobju januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
Do sprejetja proračuna Občine Rogašovci za leto 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v letu 2006 in za iste namene, povečajo se lahko le za prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom zakona o javnih financah oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Rogašovci za leto 2007.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-0017/2006-01/02-2
Rogašovci, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.