Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5828. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2007, stran 15518.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem, dne 8. 12. 2006, je skupščina Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem na svoji 5. seji dne 8. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem (v nadaljnem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa,skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,533% od bruto najnižje pokojninske osnove(169.595 SIT), kar znaša 5.991 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana,plačuje članarino v višini 3,533% od bruto najnižje pokojninske osnove(169.595 SIT), kar znaša 5.991 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 1,7665% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595 SIT), kar znaša 2.995,50 SIT mesečno, oziroma 12,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu,ne plačuje članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba,obrtna zadruga in njihovega združevanja) v višini 5.991 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
– Prostovoljni član, v višini 5.991 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno preračunano v eure po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke sklepa,ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornice obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni-transakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe,ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem.
O določitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna obrtna zbornica Ravne na Koroškem dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Ravne na Koroškem, je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije,da skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Št. 186/2006
Ravne na Koroškem, dne 11. decembra 2006
Predsednik
Skupščine OOZ Ravne na Koroškem
Boštjan Oprešnik l.r.