Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5826. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v obdobju januar–marec 2007, stran 15517.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je župan Občine Puconci dne 11. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v obdobju januar-marec 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2007 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Puconci za leto 2006 in iz istih proračunskih postavk kot v proračunu za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto, pomeni v času od 1. januarja do 31. marca 2006.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je od 1. januarja do 31. marca 2007.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor Občine Puconci.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 007/0018/2006-110
Puconci, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.